Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING

UPDATE MEI 2022

Hey!USA BV gevestigd en kantoorhoudende te Antwerpen aan Henri Storckpad 33, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0786996038, hierna te noemen “Hey!USA” en Byebye Media CommV, met maatschappelijke zetel te Henri Storckpad 33, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0785964373 hechten veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Hey!USA / Byebye Media CommV verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Hey!USA / Byebye Media CommV u over de manier waarop Hey!USA / Byebye Media CommV uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Hey!USA / Byebye Media CommV worden aangeboden op heyusa.com, nwyrk.com, hallonewyork.nl, heyusa.media en mister-usa.nl.

Byebye Media CommV is de eigenaar van alle merkrechten, formats, uitgaven en auteursrechten. Deze zijn in licentie uitgegeven aan Hey!USA BV.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Hey!USA / Byebye Media CommV gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkel en of website ervaring te bieden. Hey!USA / Byebye Media CommV past wat u op de websites ziet aan op uw interesses. Hey!USA / Byebye Media CommV gebruikt hiervoor Google Analytics om inzichten te verkrijgen welke pagina’s het best bezocht worden en door welke doelgroepen. Hey!USA / Byebye Media CommV gebruikt aanvullend gegevens van eerdere bestellingen in de webshop, uw IP-adres en cookies.

2. Doel

Hey!USA / Byebye Media CommV verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van de websites van Hey!USA / Byebye Media CommV, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Hey!USA / Byebye Media CommV gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze websites. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Hey!USA / Byebye Media CommV.

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Hey!USA / Byebye Media CommV uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Hey!USA / Byebye Media CommV verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op een website van Hey!USA bij een externe verkoper bestelt, geeft Hey!USA / Byebye Media CommV uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Hey!USA / Byebye Media CommV dat doet.

4. Uw account

In uw account slaat Hey!USA / Byebye Media CommV onder andere de volgende informatie op: adres(sen), uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice

U kunt bellen, chatten, e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Hey!USA registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Hey!USA / Byebye Media CommV gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Hey!USA / Byebye Media CommV heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Hey!USA / Byebye Media CommV samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Hey!USA / Byebye Media CommV meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de instellingen onderin de e-mails.

7. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Hey!USA / Byebye Media CommV over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Hey!USA / Byebye Media CommV bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Hey!USA / Byebye Media CommV om uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

9. Verbetering van diensten Hey!USA / Byebye Media CommV

Hey!USA kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Hey!USA / Byebye Media CommV uitvoeren, geeft Hey!USA / Byebye Media CommV uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Hey!USA / Byebye Media CommV gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Hey!USA / Byebye Media CommV uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de Nederlandse of Belgische overheid. Ook kan Hey!USA / Byebye Media CommV uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

11. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Hey!USA / Byebye Media CommV deze gegevens net zoals die van andere klanten van Hey!USA / Byebye Media CommV.

12. Social media

Op sommige websites van Hey!USA / Byebye Media CommV kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Hey!USA / Byebye Media CommV krijgt geen toegang tot uw social media-account.

14. Hey!USA / Byebye Media CommV apps

Hey!USA / Byebye Media CommV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft voor updates in de app. Bestel u tickets, hotelkamers, vliegtickets, huurauto, rondleidingen of andere betaalde diensten, dan worden uw gegeven geregistreerd en verwerkt door de externe partij waarbij u boekt. Hey!USA / Byebye Media CommV krijgt geen inzage in uw bestellingen, deze zijn volledig anoniem.

13. Andere doeleinden

Tot slot kan Hey!USA / Byebye Media CommV uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Hey!USA / Byebye Media CommV geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Hey!USA / Byebye Media CommV voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Hey!USA / Byebye Media CommV een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) De doorgifte geschiedt aan een dochteronderneming van Byebye Media CommV;

c) Hey!USA / Byebye Media CommV op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Hey!USA / Byebye Media CommV maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Hey!USA / Byebye Media CommV ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@heyusa.media of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Hey!USA / Byebye Media CommV tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op de websites van Hey!USA / Byebye Media CommV werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Hey!USA / Byebye Media CommV

1. Hey!USA heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Hey!USA / Byebye Media CommV verwerkt. Hey!USA / Byebye Media CommV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Hey!USA / Byebye Media CommV bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek, tenzij Hey!USA / Byebye Media CommV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Hey!USA / Byebye Media CommV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.heyusa.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.heyusa.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.heyusa.media in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op mei 2022.