Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING Byebye Media BV i.o.

UPDATE OKTOBER 2021: Byebye Media BV is in oprichting

Byebye Media BV i.o. gevestigd en kantoorhoudende te Antwerpen aan Henri Storckpad 33, 2000 Antwerpen, hierna te noemen “Byebye Media” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Byebye Media verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Byebye Media u over de manier waarop Byebye Media uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Byebye Media worden aangeboden op heyusa.com, nwyrk.com, hallonewyork.nl, heyusa.media en mister-usa.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Byebye Media gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Byebye Media past wat u op de websites ziet aan op uw interesses. Byebye Media gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies.

2. Doel

Byebye Media verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van de websites van Byebye Media, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Byebye Media gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze websites. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Byebye Media.

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Byebye Media uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Byebye Media verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op een website van Byebye Media bij een externe verkoper bestelt, geeft Byebye Media uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Byebye Media dat doet.

4. Uw account

In uw account slaat Byebye Media onder andere de volgende informatie op: adres(sen), uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice

U kunt bellen, chatten, e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Byebye Media registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Byebye Media gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Byebye Media heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Byebye Media samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Byebye Media meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de instellingen onderin de e-mails.

7. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Byebye Media over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Byebye Media bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Byebye Media om uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

9. Verbetering van diensten Byebye Media

Byebye Media kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Byebye Media uitvoeren, geeft Byebye Media uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Byebye Media gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Byebye Media uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de Nederlandse overheid. Ook kan Byebye Media uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

11. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Byebye Media deze gegevens net zoals die van andere klanten van Byebye Media.

12. Social media

Op sommige websites van Byebye Media kunt u met uw social media-account inloggen. Uwwinkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Byebye Media krijgt geen toegang tot uw social media-account.

13. Andere doeleinden

Tot slot kan Byebye Media uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Byebye Media geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Byebye Media voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Byebye Media een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Byebye Media op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Byebye Media maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Byebye Media ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@heyusa.media of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Byebye Media tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op de websites van NWYRK Media B.V. werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Byebye Media

1. Byebye Media heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Byebye Media verwerkt. Byebye Media accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Byebye Media bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek, tenzij Byebye Media op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Byebye Media behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.heyusa.media bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.heyusa.media gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.heyusa.media in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op oktober 2021.