Nu aan het lezen
Native Americans

Native Americans

Hey!USA, wij brengen Amerika, dichtbij!

Native Americans, in de volksmond nog vaak indianen genoemd, zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Ze leefden op het continent lang voordat Europese ontdekkingsreizigers aan land kwamen. De geschiedenis van deze inheemse volkeren van Amerika is helaas tragisch. Leer in dit artikel meer over de Native Americans, hun geschiedenis, een paar uitgelichte volkeren, belangrijke momenten in de geschiedenis, de hedendaagse situatie en plekken waar je tegenwoordig nog meer te weten kunt komen over de originele inheemse volkeren van Amerika.

Onderscheid Native Americans

In Amerika wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten ‘tribes’. Er zijn 574 officiële erkende soorten inheemse volkeren in Amerika.
1. Native Americans: inheemse bevolking uit de 48 aangrenzende staten
2. Alaska Natives: inheemse bevolking van Alaska
3. Native Hawaiians and other Pacific Islanders: inheemse bevolking op Hawaii en de andere Pacific eilanden

Kort stukje geschiedenis over de Native Americans

Zo’n 150.000 jaar geleden kwamen vele Native Americans naar alle waarschijnlijkheid vanuit Eurazië over Beringia naar wat nu Amerika en Canada zijn. Ze trokken steeds verder zuidwaarts en verspreidden zich over het land. Ze leefden een redelijk rustig leven, sommigen bleven in hun eigen gebieden, andere hielden er meer een nomadisch leven op na. Enkele keren liepen ontmoetingen tussen verschillende volken uit op ‘ruzies’.

In 1492 begon de Europese kolonisatie met de komst van Christoffer Columbus in Amerika. Tussen de 16e en 19e eeuw nam de populatie van de inheemse bevolking enorm af. Vooral onbekende ziektes uit Europa waren voor de Natives de grootste oorzaak van de afname. Ook oorlogen, etnische zuivering en slavernij zorgden ervoor dat de inheemse bevolking steeds kleiner werd. Waren er ooit rond de 5 à 6 miljoen Native Americans, rond 1890 waren dit er nog maar slechts 250.000.

“De naam indianen komt doordat Christoffer Columbus dacht in India aan wal te gaan”

Toen de Verenigde Staten op 4 juli 1776 werden opgericht, werden gevestigde indianenstammen over het algemeen als semionafhankelijke naties beschouwd. Ze leefden in gemeenschappen die gescheiden waren van de blanke kolonisten. Dit gebeurde totdat de Indian Appropriations Act van 1871 de erkenning van onafhankelijke inheemse naties beëindigde. Hierdoor werden ze behandeld als binnenlandse afhankelijke naties. Om deze reden zijn veel indiaanse reservaten nog steeds onafhankelijk van de staatswet.

Native AmericansNative Americans: 5 volkeren uitgelicht

1. Cherokee

 • Woonden in het zuidoosten en midden van Amerika; Tennessee, North Carolina, South Carolina en Georgia
 • Maakten na de komst van de Britten een verbond voor handel en militaire zaken
 • In 1759 keerden de Britten tegen hen
 • Rond 1800 werd goud gevonden op Cherokee grondgebied in Georgia
 • De Indian Removal Act van 1830 maakte het mogelijk om de Cherokee uit hun territorium te verdrijven
 • 15.000 Cherokee werden gevangen genomen, huizen werden geplunderd en verbrand. 4000 Cherokee overleden tijdens Trail of Tears
 • Cherokee vestigden zich uiteindelijk in Oklahoma
 • Nu rond de 260.000 Cherokee die voornamelijk in Oklahoma en North Carolina wonen

2. Navajo – Dineh

 • Woonden óók in Centraal Canada
 • Een nomadisch volk
 • Rond het jaar 1500 trokken ze naar Arizona, Utah, New Mexico en Colorado
 • De meeste Navajo wonen nu in het Four Corners Reservaat
 • Dankzij steenkool, zilver en uranium binnen de grenzen van het reservaat één van de potentieel rijkste inheemse volkeren
 • Rond de 400.000 Navajo -Dineh wonen in Amerika

3. Sioux

 • De Sioux is een verzamelnaam voor de Lakota, Nakota en Dakota die één van de drie Sioux dialecten spreken
 • Woonden destijds in Minnesota
 • Rond 1730 hadden de Sioux een nomadische levensstijl en de jacht op bizons was kenmerkend voor dit volk
 • Rond 1775 staken ze de Mississippi over richting Black Hills
 • In de jaren 1800 sloten de Sioux een verdrag met de Verenigde Staten waarbij ze een groot deel van hun land in Minnesota afstonden
 • Doordat de Verenigde Staten zich niet aan het verdrag hield, ontstond er door onvrede in 1862 de ‘Dakota War’ waarbij honderden natives werden opgepakt. 39 van 303 tot door veroordeelden werden opgehangen.
 • Nu leven de meeste Sioux in reservaten in North en South Dakota, zo’n 170.000

Native Americans4. Mohawk

 • Woonden in het noorden van Amerika wat nu de staat New York is
 • Met de komst van de Nederlandse kolonisten ontstond Mohawk Dutch, een vermengeling van de taal die door afstammelingen van Nederlandse kolonisten en Mohawk werd gesproken.
 • Behoorden tot de Iriquois Confederatie: 6 inheemse volken (die taalkundig en etnisch aan elkaar verwant zijn) die tijdens gevechten in Noord Amerika een strategische rol speelde tussen de Fransen, Engelsen en Amerikanen
 • De Mohwak wonen nog steeds in de staat New York, zo’n 10.000

5. Iniut – Eskimo’s

 • Wonen in het Noordpoolgebied (Canada, Groenland, Amerika en Rusland)
 • Doordat ze afgelegen wonen, duurde het vrij lang voordat ze inmenging van Europese volken kregen
 • De Vikingen arriveerden het eerst in Groenland en in de 18e eeuw volgende de Russen
 • De komst van Europese reizigers bracht ook hier problemen mee; ziektes en diersoorten stierven uit
 • Tegenwoordig zijn er nog 120.000 Iniut, waarvan 16.500 in Amerika, 50.500 in Canada en de rest in Groenland en Rusland. Ze hebben zich aangepast en wonen nu in dorpen

Trail of Tears & Indian Removal Act in 1830

De Trail of Tears kan gezien worden als een zwarte bladzijde in de Amerikaanse geschiedenis. De term refereert naar de periode tussen 1830 en 1850 waarbij stammen gedwongen werden om hun grondgebied te verlaten en zich naar aangewezen plekken in Amerika te verplaatsen. Één van de bekendste voorbeelden zijn de gebeurtenissen rondom de Cherokee.
Het was uiteindelijk president Martin van Buren die de definitieve doorslag gaf voor de grote migratie die Trail of Tears wordt genoemd. In het kader van de Indian Removal Act van 1830 werd grond in het oosten van de inheemse volkeren geruild voor grond ten westen van de Mississippi. In de staat Georgia, op grondgebied van de Cherokee, werd goud gevonden. Dit was een reden om de Cherokee te ‘verjagen’ van hun land. De inheemse volken gingen niet akkoord met het voorstel, waardoor er in mei 1938 een gedwongen verplaatsing plaatsvond. 17.000 Cherokee en 2000 zwarte slaven, ‘eigendom’ van rijke Cherokee gingen, vaak te voet, naar de voor hen bestemde indianenreservaten. Ze legden bijna 2000 kilometer af, vaak enkel met de kleren die ze aan hadden. Velen overleefden deze tochten niet. Ruim 4000 Cherokee kwamen om door te weinig voedsel, het weer of gebrek aan onderdak. Uiteindelijk kwamen ze in Oklahoma terecht waar ook de andere Native Americans van de Creek, Seminole, Chicksaw en Choctaw woonden.

Native Americans

Indian Appropriations Act

In 1871 werd de Indian Appropriations Act officieel aangenomen, hierin wordt ook verwezen verschillende andere wetten die door het Congres waren aangenomen. Eind 19e en begin 20e eeuw werd een aanzienlijk aantal wetten met deze naam aangenomen.

In de Indian Appropriations Act wordt verwezen naar het feit dat geen enkele Indiaanse natie of stam erkend zou worden als onafhankelijk. Hierdoor werd het makkelijker om land veilig te stellen dat voorheen eigendom was van de inheemse volkeren.

Indian Citizenship Act

De Indian Citizenship Act uit 1924 kende het Amerikaanse staatsburgerschap toe aan Inheemse volkeren. Hoewel het 14e amendement al bepaalde dat iedereen geboren op Amerikaans grondgebied automatisch Amerikaans staatsburger werd, werd in 1884 besloten dat Inheemse Amerikanen daar niet onder vielen. In 1924 zorgde het wetsvoorstel ervoor dat Inheemse Amerikanen ook Amerikaans staatsburger werden.

Indian Reorganization Act

Een belangrijke wet werd in 1934 aangenomen: Indian Reorganization Act. Het doel van de wet was om de cultuur van de inheemse volkeren in de Amerikaanse samenleving niet meer te onderdrukken, maar juist aan te moedigen. De wet zorgde ook voor het herstel van het beheer van hun bezittingen zoals land. Het idee was om een gezonde economische basis te creëren voor de inheemse volkeren.

Indian Self Determination and Education Assistance Act

In 1975 werd de Indian Self Determination and Education Assistance Act aangenomen door het Amerikaanse Congres. Het gaf de inheemse volkeren de mogelijkheid om meer verantwoording op zich te nemen voor programma’s en diensten die namens de minister van Binnenlandse Zaken werden beheerd. Inheemse volkeren konden hierdoor hun eigen scholen gaan runnen. Een mogelijkheid om hun eigen taal, overtuiging, cultuur en filosofie over te brengen op de jongere generatie. Sinds de aanname van de wet zijn meer dan 70 scholen geopend.

Belangrijke momenten in de geschiedenis

1492 – Aankomst Christoffer Columbus Amerika, start van de Europese Kolonisatie
1830 – Indian Removal Act
1830-1850 – Trail of Tears
1871 – Indian Appropriations Act
1924 – Indian Citizenship Act
1934 – Indian Reorganization Act
1975 – Indian Self Determination and Education Assistance Act

Hedendaagse situatie

In het hedendaagse Amerika wonen ongeveer 5 miljoen Native Americans. 78% daarvan woont buiten de reservaten. In de staten Alaska, New Mexico, North Dakota, South Dakota en Montana leven de meeste Native Americans.

Vanaf de 19e eeuw probeerde de Amerikaanse regering de inheemse cultuur uit te bannen. Kinderen werden naar scholen of internaten gestuurd om ze te heropvoeden tot de perfecte Amerikaan. Na de Tweede Wereldoorlog eisten de inheemse volken hun rechten op, de cultuur bleek gelukkig nog springlevend te zijn.

Indianenreservaten in Amerika, waar bijna een kwart van de huidige native Americans wonen, bestaan nog steeds. De reservaten hebben een oppervlakte van 2.3% van de Verenigde Staten. Het grootste reservaat is het Navajo Nation Reservation. In de reservaten heerst vaak armoede, alcoholisme en achterstand qua educatie. Het merendeel van de grond is vaak niet vruchtbaar.

Native Americans

Onder President Barack Obama werd veel gedaan voor de inheemse volkeren, volgens de hoofden van de stammen meer dan alle voorgaande presidenten bij elkaar. Er werd tijdens zijn ambt $492 miljoen betaald aan 17 volken om langdurige geschillen over wanbeheer van natuurlijke hulpbronnen en andere bezittingen op te lossen.

Inheemse volkeren worden tegenwoordig veelal geassocieerd met casino’s. Dit heeft te maken met de wetten in Amerika die inheemse volken enkele voordelen geven ten opzichte van andere Amerikanen. Hun land is volgens de wet een soevereine entiteit, net als een staat. Hierdoor kunnen ze doen wat ze willen op hun eigen land, zo is het openen van een casino mogelijk zelfs als de staat waarin het land ligt het verbied.

Tijdens Covid-19 werden de inheemse volkeren hard getroffen. Hulp bleef uit of geld werd naar commerciële bedrijven overgemaakt. Armoede, slechte gezondheidszorg en waterinfrastructuur zijn redenen waarom het virus hard om zich heen greep. Daarnaast bevinden veel Navajo’s zich in moeilijk bereikbare gebieden waardoor het virus eenmaal binnen, zich makkelijk verspreid en hulp ver weg is. Hulp van de federale overheid bleef achter, maar gelukkig kwamen non-profitorganisaties als Artsen Zonder Grenzen naar de gebieden.

Cultureel erfgoed; meer leren over de geschiedenis en cultuur van de Native Americans

Waar kun je tegenwoordig meer te weten te komen over de Native Americans tijdens een bezoek aan Amerika? Op steeds meer plekken in Amerika kunnen bezoekers kennis maken met de tradities en waarden van inheemse volkeren. Vooral in de staat Arizona, bij het grootste reservaat de Navajo Nation, zijn verschillende mogelijkheden om meer te weten te komen over de inheemse cultuur. Ook in Mohawk Nation dat het grensgebied tussen de staat New York en het Canadese Ontario woont, zijn tegenwoordig verschillende tours te boeken. Op de site van Aianta vind je een totaaloverzicht met tours die aangeboden worden voor Native Americans.

 • Crazy Horse Memorial in South Dakota; memorial en museum over Native Americans
 • Little Bighorn Battlefield National Monument in Montana; memorial dat herinnert aan het slagveld in Little Bighorn op 25 en 26 juni 1876
 • Monument Valley; Navajo gebied waar nog vele tours door Native Americans worden gegeven
 • Canyon de Chelly in Arizona; Tribal park dat beheerd wordt door de Navajo die nog steeds in het gebied wonen
 • Taos Pueblo in New Mexico; gebouwen en woningen die de Pueblo cultuur representeren
 • Indian Pueblo Cultural Center in New Mexico; gewijd aan het behoud van de inheemse cultuur, geschiedenis en kunst van de Pueblos
 • Acoma Pueblo in New Mexico; een historische inheemse nederzetting, om meer te weten te komen bezoek dan Sky City Cultural Center & Haak’u Museum 
 • Hopi Indian Reservation in Arizona; op deze plek wonen de Hopi, er zijn winkeltjes waar je zelfgemaakte producten kunt kopen
 • National Museum of American Indian in Washington

All Day USA

De Amerika bijlage voor Nederland en Vlaanderen met achtergronden, diepgang en verhalen over de Amerikaanse cultuur, politiek, misdaad, actualiteit & lifestyle.

LEES MEER:

Andere interessante artikelen:

Amerikaanse filmregisseurs

De beste Amerikaanse filmregisseurs

We slaan de beroemde acteurs en actrices uit Hollywood deze keer over en richten ons…

Een 'crime scene' of plaats delict in Amerika

De 10 gevaarlijkste steden in de VS

Prachtige steden in Amerika die af en toe helaas op een negatieve manier het nieuws…
Dr Jan Pol

Dr Pol: Hollandse dierenarts in Amerika

Wie is toch die Incredible Dr. Pol uit de gelijknamige televisieserie? Weinigen weten dat het…
De Amerikaanse late night presentator Jimmy Fallon

Amerikaanse tv-presentatoren en talkshowhosts

We zien ze ook regelmatig op de Nederlandse en Belgische televisie voorbij komen: Bekende Amerikaanse…

Affiliate marketing

Hey!USA participeert in verschillende affiliate programma’s, in alle transparantie houdt dat in dat Hey!USA commissies ontvangt voor aankopen middels links van attracties, hotels, tickets, vliegtuigmaatschappijen en retail.

 

© 2023 Hey!USA is een merk van Byebye Media CommV. HeyUSA.nl is een productie van Hey!USA B.V.

Alle rechten voorbehouden Hey!USA B.V. Hey!USA, het Hey!USA logo en NWYRK zijn geregistreerde merken van Byebye Media CommV.

//
Heb je een vraag voor de Hey!USA redactie? Wil je ons een compliment 🙂 sturen, of heb je op- of aanmerkingen?
👋 Hey! Hoe kunnen we je helpen?